Welkom bij Hunza Legal

Hunza Legal

onrechtmatige daad      vennootschapsrecht           wanprestatie      

pand         overeenkomst    verzoekschrift        juridische procedure       

formeel belastingrecht            contract       geschil    verweerschrift   

schadevergoeding             legal opinion        incasso        vordering       

jurist    bezwaarschrift  fiscale boete        conclusie van antwoord    

due diligence               dwangbevel          tort         juridisch advies 

geldlening            ondernemingsrecht           hypotheek   M&A

agreement   dutch legal counsel         dagvaarding              loan   

bestuurdersaansprakelijkheid         corporate litigationfirma 

aandeelhouderfinancieel recht share purchase

                  

 

Hunza Legal is er voor ondernemingen, van MKB tot multinationals, national en international. Maar ook voor particulieren. Hunza Legal kan u adviseren en bijstaan bij het opstellen en onderhandelen over contracten, om geschillen te voorkomen en - zonodig - om u belangen te behartigen in een juridische procedure.

Hunza Legal staat voor een resultaatgerichte aanpak, voor kwaliteit en service.

Betalingsachterstanden. Aanmaningen. Incasso's. Openbare verkoop van uw huis, uw bedrijf of inventaris, of van uw auto. Beslag op uw bankrekening of uw goederen, of een dagvaarding, of kort geding. Dupe van een woekerpolis of een piramidefonds.... Belastingen, informatiebeschikking, inkeer als "zwartspaarder", dwangbevel, BTW-fraude, fiscale boetes, uitkeringsfraude, FIOD, ....... 

Hunza Legal heeft door middel van Mr. M.A. Slagter, de nodige juridische kennis en een scherp en actueel inzicht in de mogelijkheden om u te helpen bij het oplossen van uw juridische problemen. Hoe eerder u Hunza Legal erbij betrekt, hoe beter. 

Hunza Legal inschakelen betekent dat naar u geluisterd wordt en dat uw juridische vragen en problemen worden bestudeerd en geanalyseerd. En opgelost!

Hunza Legal kan u juridisch advies en bijstand verlenen bij:
a. het afspreken van een betalingsregeling;
b. het overleg met uw bank, uw crediteur, beslaglegger, de belastingdienst, enz;
c. het proberen te voorkomen dat uw huis, bedrijf, inventaris, auto, in het openbaar wordt verkocht (executie-veiling);
d. het opstellen en beoordelen van juridische documenten;
e. de procedure bij de kantonrechter, de rechtbank, of belastingrechter. 

Op deze website vindt u daarover algemene informatie. Daarnaast beschikt Hunza Legal over ruime ervaring en een brede kennis met betrekking tot een aantal andere juridische gebieden. U kunt zich daarvoor wenden tot Mr. Slagter, bijvoorbeeld advies ten aanzien van juridische vragen over ondernemings- en vennootschapsrecht, met inbegrip van vennootschapsstructuren en herstructureringen, fusies en overnames ("M&A"), over aansprakelijkheid (onrechtmatig handelen en wanprestatie) en het opstellen en beoordelen van contracten (bijv koop/verkoop, distributie-, franchise- en financiering); invordering van belasting en belastinggeschillen. Maar ook 'corporate governance', dispute en 'compliance'. En u een 'second opinion' geven als u twijfelt over het advies van uw advocaat of juridisch adviseur.

Heeft u als ondernemer vragen over de juiste rechtsvorm van uw onderneming? Of problemen met uw mede-aandeelhouders, of mede-vennoten? Moeilijkheden om uw facturen te incasseren? Hunza Legal kan u bij al die vragen en problemen  veel werk uit handen nemen.

En de kosten voor u?

Hunza Legal is altijd helder over de kosten. Als u dat wilt, dan maakt Hunza Legal vooraf een afspraak met u over de kosten die u in rekening worden gebracht: een vast bedrag, zodat u geen onaangename verrassingen zult hebben over de declaratie van Hunza Legal. Maar u kunt ook 'gewoon' kiezen voor "uurtje-factuurtje". 

Hunza Legal maakt zoveel mogelijk gebruik van de digitale technology, zoals e-mail, digitale dossiers en het internet. Daardoor kan Hunza Legal snel en efficient werken zonder overheadkosten. Dat resulteert voor u vaak in lagere juridische kosten. 

     

Nieuwe reacties