Kantoorinformatie

Wat is Hunza Legal

Hunza Legal is een handelsnaam van Hunza B.V., gevestigd te Badhoevedorp aan de Leeuwerikstraat 16 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 23055785. Oprichter en eigenaar van Hunza B.V. is Mr. M.A. Slagter. Hij beschikt over meer dan 25 jaar ervaring op onder meer het gebied van contractenrecht, ondernemingsrecht, financieringsrecht, beslag- en executierecht en belastinggeschillen. Mr. Slagter was vele jaren werkzaam bij internationale advocatenkantoren in Amsterdam en als senior bedrijfsjurist bij internationale ondernemingen voordat hij Hunza Legal startte. Hunza B.V. verstrekt onder de naam Hunza Legal juridisch advies op de zojuiste vermelde rechtsgebieden, helpt bij het voorkomen en oplossen van geschillen van financiele aard en procedeert daarover zonodig (eventueel in samenwerking met een terzake kundig advocaat).

Alle werkzaamheden van Hunza Legal worden uitgevoerd met toepassing van algemene voorwaarden van Hunza B.V. De algemene voorwaarden zijn hier op deze website in te zien en te downloaden. Vanzelfsprekend kunt u zonder kosten een exemplaar daarvan ontvangen als u dat wenst. Hunza Legal heeft geen duur kantoor en kan (dus) haar dienstverlening goedkoper aanbieden dan vele andere juridische dienstverleners en advocatenkantoren.

Hunza Legal is bereikbaar onder telefoonnummer 020-3580863 of 06-45994377, of per e-mail: hunza@xs4all.nl 

Hunza Legal verricht juridische werkzaamheden op basis van een vast bedrag. Hunza Legal declareert u het afgesproken bedrag bij aanvang van de werkzaamheden. Betaling dient direct plaats te vinden, maar een betalingsregeling is ook mogelijk als betaling ineens op problemen stuit. Als u echter een declaratie op basis van 'uurtje factuurtje' wilt, dan kan dat vanzelfsprekend ook. In dat geval worden de werkzaamheden op uurbasis verricht tegen een tarief van Euro 155 (voor privé-personen inclusief BTW, voor ondernemers exclusief BTW) en achteraf, maandelijks gedeclareerd. Voor spoedeisende zaken of zaken met een groot financieel belang kunnen andere financiële afspraken worden gemaakt.

Veel advocatenkantoren brengen een opslag van soms 5% of meer in rekening voor kantoorkosten Hunza Legal niet! Vanzelfsprekend worden kosten van derden (die voor u worden gemaakt), zoals kosten van deurwaarder, handelsregister, kadaster en griffierechten voor de rechtbank, en reiskosten wel aan u doorberekend.

 

Nieuwe reacties